Gelir Vergisi Avantajı

Gelir Vergisi ödemekle yükümlüysen; kendin, eşin ve 18 yaşından küçük çocukların için ödediğin hayat sigortası primlerini gelir vergisi matrahından düşürebilirsin.
Böylece geleceğini güvence altına alırken hayat sigortan için ödeyeceğin tutarı da diğer yandan azaltabilirsin.


Gelir Vergisi Avantajı Nedir?

Ödenen hayat sigortası primlerinin;

Ücretli çalışan isen ödeme yaptığın ayda elde ettiğin ücretin % 15'i,
Yıllık beyana tabi vergi mükellefi isen beyan edilen yıllık gelirin % 15’i oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilir.

Örnek Uygulama:

Aylık brüt ücret 2.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 300 TL
Yıllık limit Yıllık brüt asgari ücret
Birikimli hayat sigortası primi 150 TL
Şahıs sigortası primi 150 TL
Aylık gelir vergisi matrahı 2.000 – (150 + 75) = 1.775 TL*
Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi 1.775 x %25 = 443,75 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 2.000 x %25 = 500 TL
Vergi kazancı 56,25 TL

Vergi Avantajından Nasıl Faydalanabilirsin?

Ücretli çalışan isen poliçe primine ilişkin ödeme belgelerini, çalıştığın şirketin ilgili departmanına ilgili ayda iletmen yeterli.
Beyana tabi gelir mükellefi isen poliçe primine ilişkin ödeme belgelerini muhasebecine ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmelisin..

Ün Sigorta Aracılık Hizmetleri  / Perpa Ticaret Merkezi B Blok K.9 No:1400 Şişli İstanbul ./ Tel : 0212 320 80 10 / ​www.sigortacimiz.net