​​​

TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ

Trafik sigortası teklifi almak için aşağıdaki bilgilerin mesaj kısmında tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Plaka No:

TC Kimlik No/ Vergi No:

Belge Seri No:

GSM No:

trafik sigortası

Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.