Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.


SAĞLIK SİGORTALARI

​​​

SAĞLIK SİGORTASI TEKLİFİ

Sağlık sigortası teklifi almak için aşağıdaki bilgilerin mesaj kısmında tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Aile için teklif istenilmesi durumunda her bir birey için bu bilgilerin iletilmesi gerekmektedir.​​


TC Kimlik No

Boy

​Kilo

GSM No